Seminar : Mazak World Leading Edge Direct Diode Laser Cutting Technology Bitec, Bangkok

เหล็กเพลาขาว
Procument Open House 2017
April 7, 2017
เหล็กเพลาขาว
Carbon Steel
June 13, 2018

Seminar : Mazak World Leading Edge Direct Diode Laser Cutting Technology Bitec, Bangkok

เหล็กเพลาขาว
คุณนวรัตน เมฆอรุณกมล ผู้จัดการแผนกเลเซอร์ บริษัท ไททันสตีล จำกัด ได้รับเชิญจากบริษัท คราสส์เทค จำกัด ตัวแทนจำหน่ายเครื่องตัดเลเซอร์ของมาซัค (Mazak) เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “เทคโนโลยีการตัดเลเซอร์ แบบไดเร็ค ไดโอต” [ Direct Diode Laser Cutting Technology ] ซึ่งคาดว่าเทคโนโลยีนี้จะมาแทนที่เทคโนโลยีเลเซอร์ไฟเบอร์ ในเร็วๆ นี้

เทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยเพิ่มรอบในการเดินเครื่องเลเซอร์สูงขึ้นกว่า 50%ทำให้สามารถเพิ่มความสามารถในการผลิตชิ้นงานตัดเลเซอร์ได้รวดเร็วขึ้น ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น ถือเป็นยุคใหม่ของวงการตัดเลเซอร์ ที่จะมาแทนที่เทคโนโลยีไฟเบอร์เลเซอร์ ยิ่งไปกว่านั้น เทคโนโลยีการตัดเลเซอร์ แบบไดเร็ค ไดโอตนี้ยังช่วยให้การตัดเหล็กได้หนาขึ้น ผิวสวยขึ้น และยังสามารถตัดวัสดุได้หลากหลาย เช่น ทองเหลือง ทองแดง อลูมิเนียมที่มีความหนาถึง 10.0mm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *