ใบเสนอราคา

บริษัท ไททัน สตีล จำกัด


ดาวน์โหลดรายการสินค้าประจำเดือนได้ที่นี่ Price List
*จำเป็นจะต้องติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ถ้าไม่มี คลิกดาวโหลดที่นี่
**หมายเหตุน้ำหนักต่อความยาว6 เมตร
1.ราคาขาย ณ. ที่หน้าบริษัท ฯ ไม่รวมค่าขนส่ง

2.ราคาขายเป็นเงินสด
3.ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
แผนกเลเซอร์ ตัด พับ
โทรศัพท์ (02) 813-1040-3
โทรสาร (02) 813-1044

แผนกเหล็กรูปพรรณ
โทรศัพท์ (02) 429-2852-60
โทรสาร (02) 814-1895-6